...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H: Khoa học và kỹ thuật, 1984
Ký hiệu xếp giá: 6C8.34 / C455
Mô tả vật lý: 308tr., 19cm
Chủ đề: Kỹ thuật công nghiệp; Sản xuất đường
Tóm tắt: Giới thiệu một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản của quá trình sản xuất đường hiện đại lấy từ mía như làm sạch, bốc hơi, nấu đường, kết tinh, sấy, phân ly, đóng bao và bảo quản

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất