...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Colman, David
Thông tin xb: H.: Nông nghiệp, 1994
Ký hiệu xếp giá: 333.2 / NG527L
Mô tả vật lý: 366tr., 24cm
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên lý kinh tế cơ bản về phát triển nông nghiệp và nông thôn từ kinh tế vi mô, lý thuyết giá cả, quan hệ cung cầu và tác động của nó đối với sản xuất, đời sống kinh tế nông thôn, vai trò cạnh tranh và thị trường trong các mối quan hệ kinh tế, lý thuyết lợi nhuận và quan hệ thương mại v.v...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất