...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Ký hiệu xếp giá: 344.597076702632 / L504G
Mô tả vật lý: 159tr., 19cm
Chủ đề: Văn bản pháp luật; Pháp luật; Luật giáo dục
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật giáo dục nghề nghiệp bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo và người học, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và các điều khoản thi hành

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất