...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2016
Ký hiệu xếp giá: 349.597 / B450L
Mô tả vật lý: 399tr., 19cm
Chủ đề: Pháp luật; Luật dân sự; Văn bản pháp luật
Tóm tắt: Giới thiệu về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân; quyền nhân thân; giám hộ; pháp nhân; hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự;..

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất