...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Ký hiệu xếp giá: 344.5970702632 / L504G
Mô tả vật lý: 134tr., 19cm
Chủ đề: Văn bản pháp luật; Pháp luật; Luật giáo dục; Giáo dục nghề nghiệp
Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật giáo dục, những qui định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường và các cơ sở giáo dục khác, nhà giáo; người học; nhà trường, gia đình và xã hội; quản lí nhà nước về giáo dục; khen thưởng và xử lí vi phạm,...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất