...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê, Thị Thùy Ly
Thông tin xb: Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Ký hiệu xếp giá: 398.209597 / S550T
Mô tả vật lý: 312tr., 21cm
Chủ đề: Văn học dân gian; Dân tộc Ba Na; Sử thi
Tóm tắt: Vài nét về tộc người và tình hình nghiên cứu sử thi Ba Na. Nội dung, hình thức của và vai trò xã hội của sử thi. Sử thi trong quá khứ đến hiện tại và phương thức bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản sử thi Ba Na

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất