...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đặng, Cảnh Khanh
Thông tin xb: Hà Nội: Dân trí, 2017
Ký hiệu xếp giá: 364.3609597 / T452P
Mô tả vật lý: 351tr., 21cm
Chủ đề: Tuổi vị thành niên; Tội phạm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, phương pháp nghiên cứu vị thành niên và tội phạm vị thành niên; phân tích thực trạng tội phạm vị thành niên ở nước ta hiện nay; hiện trạng công tác đấu tranh phòng chống và định hướng chính sách phòng chống tội phạm; giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vị thành niên trong quản lý phát triển xã hội ở nước ta

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất