...
Loại CSDL: Sách bộ - BG tập
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb. Hội nhà văn, 2016
Ký hiệu xếp giá: 394.30959741 / TR400D
Mô tả vật lý: 622tr., 21cm
Chủ đề: Trò chơi dân gian; Văn hóa dân gian
Tóm tắt: Trình bày về trò diễn trong làng cổ truyền Xứ Thanh; trò nhại và trò có cốt truyện như: trò huyện Yên Định, trò huyện Thọ Xuân, trò huyện Hà Trung,..

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất