...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2016
Ký hiệu xếp giá: 345.597002632 / B450L
Mô tả vật lý: 514tr., 19cm
Chủ đề: Pháp luật; Luật hình sự; Văn bản pháp luật
Tóm tắt: Gồm những điều khoản cơ bản; hiệu lực của bộ luật hình sự; tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; những quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người;...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất