...
Loại CSDL: Sách bộ - BG tập
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb. Hội nhà văn, 2016
Ký hiệu xếp giá: 394.30959741 / TR400D
Mô tả vật lý: 241tr., 21cm
Chủ đề: Văn hóa dân gian; Nghệ thuật
Tóm tắt: Trình bày về nghệ thuật sân khấu như: kịch bản hát bội (Thanh gươm và Đỗ Thống), kịch bản chèo truyền thống (Phương Hoa), Kịch bản chèo làng Mưng (Lưu Quân Bình),...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất