...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phan, Thị Thanh Bình
Thông tin xb: Hà Nội: Kim Đồng, 2017
Ký hiệu xếp giá: 895.9223 / B400T
Mô tả vật lý: 122tr., 21cm
Chủ đề: Văn học hiện đại; Truyện ngắn
Tóm tắt: Gồm những truyện như: chị dâu và em chồng; cái Thi; họa vô đơn chí; bà ngoại; cái Quốc lại đi vắng; cái nhẫn của bà ngoại;...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất