...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Ký hiệu xếp giá: 320.109597 / V115K
Mô tả vật lý: 263tr., 21cm
Chủ đề: Văn kiện đại hội; Nhà nước pháp quyền; Nhà nước XHCN
Tóm tắt: Phân tích tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phương hướng, giải pháp hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất