...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2016
Ký hiệu xếp giá: 328.597 / QU451H
Mô tả vật lý: 575tr., 27cm
Chủ đề: Kế thừa; Phát triển; Quốc hội
Tóm tắt: Gồm 5 chương, khái lược những kết quả quan trọng của 13 nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam và những hoạt động đang được tiếp tục kế thừa ở Quốc hội khoá XIV. Những bài học kinh nghiệm, những vấn đề Quốc hội cần nghiên cứu và tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất