...
Loại CSDL: Bài trích Báo - Tạp chí
Tác giả: Đinh, Quang Hải
Thông tin xb: 2016
Tóm tắt: Khái quát về sự kiện xung quanh chuyến đi lịch sử của Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc sang Pháp để tìm đường cứu nước; làm rõ một số vấn đề về tính độc đáo, sáng tạo cũng như ý nghĩa đối với việc chấm dứt con đường cứu nước theo lối cũ để mở ra con đường cứu nước mới của Hồ Chí Minh...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất