...
Loại CSDL: Bài trích Báo - Tạp chí
Tác giả: Nguyễn, Văn Hùng
Thông tin xb: 2016
Tóm tắt: Khái quát một số loại thuốc trị viêm xoang mũi dưới nhiều dạng khác nhau như thuốc thông mũi dạng xịt, nhỏ; thuốc thông mũi đường uống; thuốc điều trị viêm xoang do nhiễm khuẩn...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LuuYKhiLuaChonThuocTriViemMuiXoang 1490 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất