...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn, Phương Liên
Thông tin xb: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2017
Ký hiệu xếp giá: 895.92209 / NH556B
Mô tả vật lý: 345tr., 21cm
Chủ đề: Văn học Lào--Lịch sử và phê bình; Văn học Việt Nam--Lịch sử và phê bình
Tóm tắt: Gồm 3 chương: Những bước tiến của quá trình khẳng định độc lập dân tộc trong văn học dân gian của Lào và Việt Nam; Những bước tiến của quá trình khẳng định độc lập dân tộc trong văn học trung đại của Lào và Việt Nam; Những bước tiến của quá trình khẳng định độc lập dân tộc trong văn học hiện đại của Lào và Việt Nam

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất