...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Việt Nam (CHXHCN)
Thông tin xb: H: Nxb.Hà Nội, 2000
Ký hiệu xếp giá: 34(V)5 / V308
Mô tả vật lý: 27cm
Chủ đề: Luật hình sự; Việt Nam
Tóm tắt: Lệnh của chủ tịch nước về việc công bố Bộ luật hình sự năm 1999. Bộ luật hình sự mới, nhônng điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản, những điểm mới trong phần các tội phạm. Đăng toàn văn bộ luật hình sự năm 1985 và 1999. Giải thích một số thuật ngữ Luật hình sự

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất