...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019
Ký hiệu xếp giá: 895.922803 / NH556M
Mô tả vật lý: 228tr., 20cm
Chủ đề: Văn học Việt Nam; Chiến tranh Việt-Trung,1979
Tóm tắt: Gồm những tác phẩm: Ký ức về cuộc chiến biên giới phía Bắc; Những mùa xuân con không về; Ký ức bốn mươi năm; Mùa đông bão tố; 40 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; Ký sức bi tráng của người lính đặc công từng bị treo thưởng thủ cấp;...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất