...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đỗ, Hồng Kỳ
Thông tin xb: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2018
Ký hiệu xếp giá: 390.095976 / V115H
Mô tả vật lý: 559tr., 21cm
Chủ đề: Văn hoá cổ truyền; Dân tộc Mnông--Việt Nam
Tóm tắt: Tổng quan về tộc người Mơ Nông và việc nghiên cứu văn hoá cổ truyền Mơ Nông như: Vũ trụ quan, tín ngưỡng, nghi lễ, lễ hội, lời nói vần, sử thi, truyện cổ, luật tục cùng một số đặc điểm của văn hoá cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất