...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Huế: Nxb.Thuận hóa, 1997
Ký hiệu xếp giá: 355(V)(092) / Đ103T
Mô tả vật lý: 392tr., 21cm
Chủ đề: Tiểu sử; Lực lượng vũ trang; Việt Nam
Tóm tắt: Qua một số bài được tuyển chọn, bạn đọc có thể hình dung được cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú, những cống hiến vô cùng to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với dân, với nước

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất