...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Xtê-pa-nốp, X.V.
Thông tin xb: H: Thông tin lý luận, 1983
Ký hiệu xếp giá: 33(N414) / NH556B
Mô tả vật lý: 92tr., 19cm
Chủ đề: Kinh tế; Trung Quốc

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất