...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Việt Nam CHXHCN
Thông tin xb: H: Chính trị quốc gia, 1999
Ký hiệu xếp giá: 34(V)4 / B450L
Mô tả vật lý: 429tr., 19cm
Chủ đề: Pháp luật Việt Nam; Bộ luật dân sự Việt Nam; luật dân sự

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất