...
Loại CSDL: Bài trích Báo - Tạp chí
Tác giả: Lê, Hoàng Mai
Thông tin xb: 2021
Tóm tắt: Trình bày phương pháp sử dụng định lý Kronecker-Capelli giải bài toán về vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng, giữa đường thẳng với mặt phẳng và giữa hai đường thẳng của hình học giải tích trong không gian ở chương trình Toán phổ thông.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 SuDungDinhLy 510 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất