...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phạm Đắc Duyên
Thông tin xb: TP.Hồ Chí Minh: Nxb.Thành phố, 1987
Ký hiệu xếp giá: 334(V) / T450CH
Mô tả vật lý: 158tr., 19cm
Chủ đề: Quản lý; Hợp tác xã; Công nghiệp

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất