...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Bùi Đức Tiển
Thông tin xb: H: Xây dựng, 1996
Ký hiệu xếp giá: 605.2 / C460H
Mô tả vật lý: 357tr., 24cm
Chủ đề: Cơ học; Kết cấu

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất