...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Văn Quý
Thông tin xb: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
Ký hiệu xếp giá: 605.2 / Đ455L
Mô tả vật lý: 438tr., 21cm
Tóm tắt: Dao động của hệ có một bậc tự do, vô số bậc tự do. Các phương pháp tính gần đúng trong động lực học công trình, dao động vòm, dàn, dao động của khung và dầm liên tục, dầm chịu tải trọng di động. Khái niệm về ổn định động của hệ đàn hồi

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất