...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Văn Quý
Thông tin xb: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
Ký hiệu xếp giá: 605.25 / Ô454Đ
Mô tả vật lý: 330tr., 21cm
Chủ đề: Kỹ thuật; Cơ học ứng dụng
Tóm tắt: Sách gồm 8 chương. Chương mở đầu giới thiệu về ổn định, những dạng mất ổn định thường gặp và các tiêu chuẩn ổn định của hệ đàn hồi. Các chương còn lại trình bày các tính ổn định cho tĂng loại kết cấu khác nhau tương ứng, ngoài ra còn áp dụng phương pháp năng lượng cho một vài trường hợp cá biệt

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất