...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê, Hoành Phò
Thông tin xb: Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2022
Ký hiệu xếp giá: 516.0076 / T455-Ô
Mô tả vật lý: 529tr., 24cm
Chủ đề: Ôn tập; Hình học; Hình học giải tích; Sách luyện thi
Tóm tắt: Gồm 12 chủ đề về hình học phẳng, hình học không gian và tọa độ không gian: Vectơ; hệ thức lượng trong tam giác, hệ thức lượng trong tam giác; bất đẳng thức và dạng tam giác, lượng giác hóa; tọa độ - phương trình đường thẳng; Quan hệ song song; Quan hệ vuông góc; Lập phương trình đường thẳng và mặt phẳng; Quan hệ không gian và ứng dụng...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất