...
Loại CSDL: Bài trích Báo - Tạp chí
Tác giả: Nguyễn Thị Hoà
Thông tin xb: 2022
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung về văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Đánh giá thực trạng văn hóa giáo dục trong các mối quan hệ với văn hóa gia đình, văn hóa tương tác nhà trường và phụ huynh, văn hóa tương tác trên diễn đàn mạng xã hội và đề xuất các giải pháp phù hợp.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 VanHoaHocDuongNhinTu 2066 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất