...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Mukhin, N.V.
Thông tin xb: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1984
Ký hiệu xếp giá: 605.2(075.1) / B103T
Mô tả vật lý: 231tr., 22cm
Chủ đề: Cơ học kết cấu; Giáo trình
Tóm tắt: Đường ảnh hưởng. Xác định chuyển vị trong các hệ tĩnh định. Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Tính dầm liên tục

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất