...
Loại CSDL: Sách bộ - BG tập
Tác giả: Trương, Công Luận
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2022
Ký hiệu xếp giá: 546.0712 / T103L
Mô tả vật lý: 160tr., 28cm
Chủ đề: Hóa học; Lớp 9; Sách đọc thêm
Tóm tắt: Gồm các loại hợp chất vô cơ; Kim loại; Phi kim, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất