...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Huỳnh, Đăng Chính
Thông tin xb: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2022
Ký hiệu xếp giá: 541.042 / H401H
Mô tả vật lý: 279tr., 24cm
Chủ đề: Cấu tạo chất; Hóa học; Giáo trình
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ sở lý thuyết, phần bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học, cấu tạo phân tử và trạng thái tập hợp vật chất

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất