...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê, Hoành Phò
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Ký hiệu xếp giá: 612.0072 / PH561P
Mô tả vật lý: 324tr., 24cm
Chủ đề: Toán; Hình học; Lớp 10
Tóm tắt: Gồm tóm tắt kiến thức và phương pháp giải toán: Vectơ; Tổng của hai Vectơ; Hiệu của hai Vectơ; Phép nhân vectơ với một số; Trục tọa độ và hệ trục tọa độ; Giá trị lượng giác của góc từ 00 đến 1800; Tich vô hướng; Hệ thức lượng trong tam giác;...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất