...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn, Xuân Trường
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Ký hiệu xếp giá: 546.028541675 / GI-103N
Mô tả vật lý: 222tr., 24cm
Chủ đề: Hóa học; Lớp 10; Máy tính bỏ túi; Sách đọc thêm
Tóm tắt: Gồm 7 chuyên đề: Cấu tạo nguyên tử; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Liên kết hóa học; Phản ứng oxi hóa-khử; Nhóm Halogen; Nhóm Oxi; Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất