...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Vũ
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Ký hiệu xếp giá: 546.0712 / S102T
Mô tả vật lý: 256tr., 24cm
Chủ đề: Hóa học; Lớp 10; Sách tham khảo
Tóm tắt: Gồm các kiến thức cần thiết về lí thuyết, các dạng bài tập: Cấu tạo nguyên tử; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Liên kết hóa học; Phản ứng oxi hóa - Khử; Năng lượng hóa học; Tốc độ phản ứng; Phản ứng hạt nhân;...

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất