...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn, Văn Nho
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Ký hiệu xếp giá: 510.00712 / PH561
Mô tả vật lý: 248tr.., 24cm
Chủ đề: Hình học; Phương pháp giải toán; Lớp 10; Sách đọc thêm; Sách luyện thi
Tóm tắt: Gồm 3 chương: Véctơ; Tích vô hướng của hai véctơ; Tọa độ trong mặt phẳng

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất