...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn, Duy Hiếu
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Ký hiệu xếp giá: 910.76 / C125H
Mô tả vật lý: 275tr., 24cm
Chủ đề: Hình học; Lớp 10; Sách đọc thêm
Tóm tắt: Gồm 3 chương: Vectơ; Tích vô hướng hướng và ứng dụng; Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất