...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn, Toàn Anh
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Ký hiệu xếp giá: 561.0076 / PH561P
Mô tả vật lý: 304tr., 24cm
Chủ đề: Hình học; Sách đọc thêm; Lớp 7
Tóm tắt: Gồm 3 chương: Đường thẳng vuông góc - Đường thẳng song song; Tam giác; Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác các đường đồng quy của tam giác

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất