...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Cao, Cự Giác
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Ký hiệu xếp giá: 546.0712 / T550H
Mô tả vật lý: 298tr., 24cm
Chủ đề: Hóa học; Lớp 10; Sách đọc thêm
Tóm tắt: Gồm các kiến thức cơ bản, lí thuyết và bài tập về: Nguyên tử; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn; Liên kết hóa học, các loại tinh thể; Phản ứng oxi hóa - khử; Nhóm halogen; Nhóm oxi - lưu huỳnh; Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Kèm hướng dẫn giải.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất