...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Tân, Sỹ Hữu
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2022
Ký hiệu xếp giá: 631.8 / B430P
Mô tả vật lý: 99tr., 21cm
Chủ đề: Kĩ thuật trồng trọt; Phân bón; Cây trồng
Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật và các loại phân bón được sử dụng để giám liều lương tăng hiệu quả phân bón hóa học; Áp dụng kỹ thuật giảm liều lượng tăng hiệu quả phân bón hóa học cho một số loại cây trồng

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất