...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Trần, Lục
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Ký hiệu xếp giá: 546.076 / C513C
Mô tả vật lý: 263tr., 27cm
Chủ đề: Hóa học; Lớp 9; Ôn tập; Sách đọc thêm
Tóm tắt: Gồm 5 chuyên đề về lý thuyết: Bài tập về chuỗi phản ứng, hiện tượng phản ứng, nhận biết hóa chất, điều chế - tách - tinh chế, bài tập thực hành hóa học; 12 chuyên đề về bài tập vô cơ: xác định công thức, phân bón, kim loại phản ứng với nước... và 2 chuyên đề về bài tập hữu cơ: Hidrocacbon, Ancol - axit cacboxylic - este

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất