...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: M: Hãng thông tấn Nôvôsti, 1985
Ký hiệu xếp giá: 327.31 / V300A
Mô tả vật lý: 74tr, 19cm
Chủ đề: Chính trị quốc tế; an ninh; hòa bình; châu A; Thái Bình Dương; thảm họa hạt nhân
Tóm tắt: Tình hình chính trị quốc tế, biện pháp giải quyết các vấn đề Đông Nam A, Những biện pháp chủ yếu giảm bớt nguy cơ thảm họa chiến tranh hạt nhân ở Viễn Đông

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất