...
Loại CSDL: Sách đơn/TV Tỉnh Bình Thuận
MFN: 20178
Ký hiệu xếp giá: 355(V) / Đ103TH
Thông tin xuất bản:H.: Công an nhân dân, 2005
Mô tả vật lý: 616tr., 21cm
Từ khóa: Quân sựViệt NamKháng chiến chống Mỹ

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất