...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hà Văn Tấn
Thông tin xb: H: Khoa học xã hội, 1975
Ký hiệu xếp giá: 9(V)131 / H100V
Mô tả vật lý: 359tr : ảnh, bản đồ, 19cm
Chủ đề: Sử liệu; lịch sử trung đại; kháng chiến chống Nguyên; Việt Nam
Tóm tắt: Đôi nét về nguồn sử liệu nghiên cứu cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Đánh giá tình hình Đại Việt và đế quốc Nguyên Mông trước cuộc chiến. Diễn biến các sự kiện và các thời kỳ của ba cuộc kháng chiến của quân dân Đại Việt. Nguyên nhân thắng lợi và bài học lịch sử

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất