...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H: Sự thật, 1978
Ký hiệu xếp giá: 331.01 / T450
Mô tả vật lý: 146tr., 19cm
Chủ đề: Tổ chức; Quản lý; Lao động

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất