...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuyền
Thông tin xb: Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Ký hiệu xếp giá: 33.011.3 / S450H
Mô tả vật lý: 541tr., 21cm
Chủ đề: Kinh tế tư nhân; Kinh tế thị trường
Tóm tắt: Chứng minh tính tất yếu khách quan, vị trí, vai trò của sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân cùng với những chính sách và giải pháp khuyến khích khinh tế tư nhân phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. Những quan điểm về việc đảng viên có nên làm kinh tế tư bản tư nhân hay không, với nhiều quan điểm khác nhau

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất