...
Loại CSDL: Sách đơn/TV Tỉnh Bình Thuận
MFN: 22972
Ký hiệu xếp giá: 9(VM) / S550TH
Tác giả: Tường Hữu
Thông tin xuất bản:H.: Công an nhân dân, 2005
Mô tả vật lý: 335tr., 21cm
Từ khóa: Lịch sửViệt NamMiền NamKháng chiến chống Mỹ

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất