...
Loại CSDL: Sách đơn/TV Tỉnh Bình Thuận
MFN: 22973
Ký hiệu xếp giá: 9(V)24,959.7043 / C514CH,C514CH
Tác giả: Trương Lợi Hoa
Thông tin xuất bản:Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả vật lý: 91tr., 21cm
Từ khóa: Lịch sửViệt NamKháng chiến chống Mỹ
Tác giả bổ sung: Lê Thanh Dũng - Dịch

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất