...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Trương Lợi Hoa
Thông tin xb: Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Ký hiệu xếp giá: 9(V)24,959.7043 / C514CH,C514CH
Mô tả vật lý: 91tr., 21cm
Tóm tắt: Nguồn gốc, diễn biến và kết cục chiến tranh với thắng lợi của quân và dân ta. Các cuộc tác chiến của các lực lượng bộ binh, không quân, hải quân, pháo binh, chiến tranh điện tử, chiến tranh hóa học. Trong mỗi phần, tác gỉa phân tích, trình bày tình hình, đặc điểm của tác chiến của quân đội Mỹ ngụy và của quân đội ta, và rút ra những bài học kinh nghiệm

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất