...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: N.V.Mukhin
Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977
Ký hiệu xếp giá: 605.2,5319075) / B103T
Mô tả vật lý: 438tr., 25cm
Chủ đề: Bài tập; Cơ học kết cấu
Tóm tắt: Cách tính toán tĩnh học các công trình, xác định phản lực liên kết, các yếu tố nội lực xuất hiện ở các mặt cắt của các bộ phần do tác dụng của các tải trọng đã cho, xác định chuyển vị

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất