...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978
Ký hiệu xếp giá: 333(073.3) / GI108TR
Mô tả vật lý: 373tr., 19cm
Chủ đề: Kinh tế; Nông nghiệp; Xã hội chủ nghĩa

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất